Chopin i Kobiety

Chopin i Kobiety

Kobiety – kompozytorki XIX wieku to wciąż mało znany obszar muzycznego świata literatury fortepianowej. Pierwsza część koncertu poświęcona jest „starszym koleżankom” Chopina, uczennicom J.Elsnera (J.Andrychowicz, E.Potocka), których kompozycje ukazały się w 1805 roku nakładem wydawnictwa J.Elsnera. Nie znane są ich losy, nie wiemy o nich nic, zachowały się jedynie nieliczne kompozycje pozbawione kontekstu, uwag oraz jakichkolwiek szczegółów biograficznych. Pod tym względem wyróżnia się postać Marii Szymanowskiej(1789-1831), której jasna gwiazda rozbłysła na scenach Europy I połowy XIX w.tworząc z jej wizerunku pierwszą, celebrowaną „damę fortepianu”, podziwianą przez Chopina w czasie występów w Warszawie w 1827 r.
Druga część koncertu prezentuje kompozycje trzech kobiet, których nazwiska trwale wpisały się w historię literatury: Clara Schumann(1819-1896) Fanny Hensel-Mendelssohn(1805-1847) przeżywająca obecnie triumfalny powrót oraz Louise Farrence(1804-1875) – pierwsza kobieta, która otrzymała tytuł profesora Konserwatorium Paryskiego.
Utwory te przeplatają kompozycje Fryderyka Chopina pochodzące z wczesnego okresu twórczości.

EMILIA POTOCKA/ J(?)ANDRYCHOWICZ/ MARIA SZYMANOWSKA/ TEKLA BĄDARZEWSKA/ CLARA SCHUMANN/ FANNY MENDELSSOHN/ LOUISE FARRENCE
Chopin i kobiety